Perekonna psühholoogia alused ja võimalikud sekkumised

Kursus on mõeldud sotsiaaltöötajatele, kriminaalhooldajatele, noorsoo- ja lastekaitsetöötajatele, õpetajatele, klassijuhatajatele, õppealajuhatajatele. Lisaks kõigile spetsialistidele, kes töötavad inimestega ja kellele pakub huvi perekonna mõju üksikindiviidile.

Kursuse eesmärgiks on tutvustada osalejatele perekonna psühholoogia aluseid ja süsteemset lähenemist. Valmistada osalejaid ette enam leidma oma töös võimalusi pereliikmete kaasamiseks ja sealt tulenevaid ressursse juhtumite efektiivsemaks lahendamiseks ja klientide toetamiseks. 

Kursuse tulemusena näevad osalejad enam võimalusi pereliikmete kaasamiseks võrgustikku. Osalejad on kursis perekonna psühholoogia seaduspärasustega. Osalejad teavad ja oskavad kasutada töös peredega ja üksikute pereliikmetega pereteraapiast pärit küsitlemis- ja sekkumistehnikaid.  

Kursus on praktiline, kõikidel koolituspäevadel käsitletakse perekonna psühholoogia teoreetilisi aluseid ja neid seostatakse koheselt kriminaalhooldusametnike igapäevatööga erinevate praktiliste harjutuste kaudu (sotsiomeetrilised harjutused, grupitööd, rollimängud jm) ja osalejate enda kogemusega nende enda peresüsteemis. Kursusel käsitletud teemade kohta saavad osalejad infomaterjali. Moodulite vahel saavad osalejad vaheülesande, mis võimaldab neil kursusel õpitut oma töös ja elus rakendada.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Perekonna mõiste, pere stressiallikad (lahutus, kordusabielu, sünd, surm ja haigus, sõltuvused, vägivald jm) ja nendega toimetulek;
  • Pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
  • Pere emotsionaalsed protsessid M.Boweni teooriale toetudes;
  • Süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;
  • Genogrammi koostamine ja analüüs
   -         genogramm aitab avastada ajalukku ja teadmatusse kirjutatud mustreid;
   -         võimaldab emotsioonide kontrollitud vabastamist;
   -         on võimas viis kaasata individuaaltöösse laiem perekonnaring;
   -         genogrammist saadud informatsioon võib tekitada muutusi;
   -         genogramm võib olla diagnostiline tööriist 
  • Pere ressursside leidmine ja nende kasutamine töös noorte täiskasvanutega;
  • Vanematevahelise või lapse ja vanemate vahelise konflikti vahendamise viisid ja võimalused;
  • Erinevad küsitlemis- ja sekkumistehnikad (perega ühinemine, tsirkulaarne küsitlemine, sekkumised, pereliikmete kaasamine jm)

 

Kursuse viib läbi Liis Hango - Koolitaja Liis Aavaste-Hango – koolitaja ja konsultant, riiklikku kutset omav suhtlemistreener. Omab rahvusvahelist psühhodraama lavastaja sertifikaati (Certified Practitioner) ja luguteatri näitleja tunnistust Eesti Moreno Koolituskeskusest. On lõpetanud perekonna psühhoteraapia väljaõppe, omab erapraksist Eesti Pereteraapia Keskuses. Täiskasvanute koolitaja aastast 2003. Nõustamisoskuste koolitust läbi viinud nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Innopolis Konsultatsioonide, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse, Swedbanki, OÜ Keerubi, Viru Vangla, KYSKi jt tellimusel,  kokku 2008.-2016. aastal 59,7 päeva.