Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised nõustamisprotsessi etappidest ja tehnikatest, oskab teadlikult vestlust juhtida ning suunata, teab peamisi kuulamistõkkeid ja oskab neid vältida.

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Osaleja:

 • Oskab nõustamisprotsessi ette valmistada
 • Oskab leida efektiivseid abistamisviise
 • Teab suhtlemise juhtimise meetodeid
 • Oskab vältida kuulamistõkkeid
 • Oskab jälgida kehakeelt
 • Teab kriisiabi üldpõhimõtteid

Teemad

 • Nõustamisprotsessi ülesehitus
 • Peamised nõustamistehnikad
 • Kontakti loomine, hoidmine ja lõpetamine
 • Suhtlemise juhtimise meetodid, sh kehakeel
 • Aktiivse kuulamise tehnikad (julgustamis- ja jätkutehnikad nõustatava rääkima panemiseks; ümbersõnastamine; kokkuvõtete tegemine)
 • Küsimused nõustamisel
 • Ebaefektiivsed nõustamistehnikad
 • Kuulamistõkked
 • Nõustajale olulised omadused
 • Kriisisolija toetamine

Koolituse kestus 8 akadeemilist tundi

Koolitaja Liis Aavaste-Hango – koolitaja ja konsultant, riiklikku kutset omav suhtlemistreener. Omab rahvusvahelist psühhodraama lavastaja sertifikaati (Certified Practitioner) ja luguteatri näitleja tunnistust Eesti Moreno Koolituskeskusest. On lõpetanud perekonna psühhoteraapia väljaõppe, omab erapraksist Eesti Pereteraapia Keskuses. Täiskasvanute koolitaja aastast 2003. Nõustamisoskuste koolitust läbi viinud nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Innopolis Konsultatsioonide, SEB Elu- ja Pensionikindlustuse, Swedbanki, OÜ Keerubi, Viru Vangla, KYSKi jt tellimusel,  kokku 2008.-2016. aastal 59,7 päeva.