Arendustegevused, mida kasutame vastavalt kokkuleppele klienduga ja vajadusele:
  • Seminar
  • Koolitus
  • Treening, sh videotagasisidega harjutamine
  • Konsultatsioon
  • Supervisioon
  • Coaching
  • Teraapia
Arendustegevuste lahutamatuks osaks on arendusdignostika ja järelhindamine.
Organisatsiooni arenduse- ja muudatuse plaanide lahutamatu osa on kaasamise- ja kommunikatsiooniplaan.