Valik teemasid koolitusteks ja konsultatsioonideks:

Muudatuste juhtimise koolitus

Muudatuste juhtimise koolitus võib olla suunatud kas muudatuse läbiviijatele või ka sihtgrupile
 • Mis juhtub inimestega muudatuste ajal? Kuidas muudatustega paremini toime tulla? millest koosneb muutumisvõimelisus ja kuidas seda arendada?
 • Millised on tüüpvead ja -lõksud? Kuidas neid vältida?

Meeskonnakoolitus

Meeskonnakoolitus võib keskenduda kas meeskonna ehitamisele või meeskonna "hooldusele".

 • Kes me oleme? Kuidas saan mina siin ennast teostada? Mis on meie ambitsioon ja kuidas me seda koos parimal viisil ellu viime?
 • Mis on senises toimimises väärtuslikku? Mille peaksime lõpetama? Mille uuega võiksime alustada?

Positiivse õhkkonna koolitus

Õhkkonna pingevabamaks muutmiseks, et saaks keskenduda põhieesmärgile 
 • Mis juhtub inimeste vahel enne konflikti? Mis juhtub minuga?
 • Kuidas ületada negatiivne tsükkel ehk kuidas peatada enda ja teiste reageeriv käitumine?

Konfliktijuhtimise koolitus

 • Konflikti olemus ja psühholoogia
 • Kaks kalduvust konfliktis – pealekäija ja eemaletõmbuja
 • Karpmani kolmnurk
 • RISSSC (repeat, imagos, slow, soft, simple, client words)
 • Dialoogi ehitamine
 • Tunnetega töötamine (H.E.A.R. ja R.A.V.E)

 Suhete vahendamine ja keeruliste olukordade lahendamine meeskonnas

 • Negatiivse tsükli tuvastamine ja deskaleerimine
 • Kontakti saavutamine tunnetega ja nende sõnastamine
 • Probleemi (konflikti põhjuse) defineerimine
 • Emotsioonide dünaamilise protsessi kirjeldamine ja ettevalmistus väljendamiseks
 • Tunnetega töötamine
 • Uute lahenduste leidmine vanadele probleemidele
 • Uute lugude kinnistamine