E-portfoolio täiskavanute koolitaja kutsete taotlemiseks

Dokumendid täiskasvanute koolitaja tase 7 (sh spetsialiseerumine täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri, tase 7) kutse taotlemiseks (Endel Hango):
  1. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise avaldus
    Seletuskiri avalduse juurde
  2. Isikut tõendava dokumendi koopia
  3. Maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta
  4. Curriculum Vitae
  5. Eneseanalüüs täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutse taotlejale
Tõendusmaterjal eneseanalüüsis kirjeldatud kompetentside tõendamiseks:
Mõned tunnistused:
Eneseanalüüs suhtlemistreeningu spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamiseks
Videotagasisidega suhtlemistreeningu teostunud programm
Vaatleja analüüsileht 1 ja vaatleja analüüsileht 2